Politica de confidentialitate

CONS TOPAZE SRL, denumită generic în cele ce urmează și Teste-AntiDroguri.ro, respectă confidențialitatea și securitatea informațiilor furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal. În acest scop, a fost elaborată și aplicată politica de confidențialitate prezentată aici.

Accesarea/vizitarea acestui website presupune acceptul dumneavoastră explicit cu privire la termenii și condițiile de utilizare, precum și la politica de confidențialitate și reprezintă întreaga înțelegere (contract) dintre părți.

CONS TOPAZE SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza conținutul website-ului www.Teste-AntiDroguri.ro și prezenta Politică de Confidențialitate și Termenii și Condițiile de Utilizare în orice moment, fără notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care ați consimțit să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile pentru site-ul Teste-AntiDroguri.ro, pentru care CONS TOPAZE SRL are calitatea de autor/proprietar/administrator.

DEFINIȚII

a. Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

b. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

c. Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;

d. Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. Date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. Date de tip „business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa de email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele de tip „business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. Date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Teste-AntiDroguri.ro poate colecta date cu caracter personal de la dumneavoastră, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Pentru a putea cumpăra de pe www.Teste-AntiDroguri.ro, este necesară înregistrarea pe acest website. Contul este editabil, datele putând fi modificate sau șterse în orice moment.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

• Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră. • Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat. • Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs. • Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Teste-AntiDroguri.ro colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul site-ului, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Teste-AntiDroguri.ro poate folosi în cadrul site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului. • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Teste-AntiDroguri.ro poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: 

 1. conformarea la rigorile legii; 
 2. protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Teste-AntiDroguri.ro și ale site-urilor sale web, sau 
 3. acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Teste-AntiDroguri.ro nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE SITE-UL www.Teste-AntiDroguri.ro.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.Teste-AntiDroguri.ro implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate ca fiind obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.Teste-AntiDroguri.ro în următoarele scopuri:

• Facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră; • Livrării acestora;

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI DATELOR ANONIME

Teste-AntiDroguri.ro poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • Realizării de analize/rapoarte; • Realizării de informări;
 • Publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Teste-AntiDroguri.ro

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Teste-AntiDroguri.ro utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverul pe care site-ul este găzduit este protejat de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

LEGISLAȚIE: PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate se supune legislației române, respectiv prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în mediul online.

Teste-AntiDroguri.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizează. Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:

 • Dreptul la informare (art. 12);
 • Dreptul de acces la date (art. 13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14); 
 • Dreptul de opoziție (art. 15); 
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); 
 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
No products in the cart.