Termeni si conditii

1. Termeni

Vânzătorul – Teste-antidroguri.ro, deținut de CONS TOPAZE SRL

Cumpărătorul – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își creează un Cont pe Site și plasează o Comandă.

Clientul – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CONS TOPAZE SRL (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între CONS TOPAZE SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizatorul – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Pseudonim – nume fictiv sub care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Pseudonimul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de „Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.) cât și posibilitatea urmăririi coletului în timp real sau posibilitatea de a face Schimb/Retur.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste.

Listă – pagină web din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („coșul meu”).

Listele pot fi:

 • Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului în cazul în care acesta a distribuit-o pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter și Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite. 
 • Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca și publice oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite. Site – domeniul teste-antidroguri.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

CONȚINUT – 

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; 
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; 
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzator sau alte date privilegiate ale acestuia;
 • Document – prezentul Termen și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzator într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către CONS TOPAZE SRL către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzatorul își desfășoară operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifica cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzatorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzator și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzator pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzator sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE 

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate CONS TOPAZE SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel CONS TOPAZE SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al CONS TOPAZE SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzatorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea „contact” din Site. Vânzatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, CONS TOPAZE SRL își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. CONS TOPAZE SRL poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care CONS TOPAZE SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

3.6. În cazul plăților online, Vânzatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, inclusiv dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA 

4.1. Vânzatorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzatorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a CONS TOPAZE SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CONS TOPAZE SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CONS TOPAZE SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al CONS TOPAZE SRL.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CONS TOPAZE SRL și acesta, și fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea CONS TOPAZE SRL cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care CONS TOPAZE SRL conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CONS TOPAZE SRL pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CONS TOPAZE SRL și/sau al angajatului/prepusului CONS TOPAZE SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzatorul poate să il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzator, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzatorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • 6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online; 
 • 6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de DonBasco Store, în cazul plății online; 
 • 6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 15 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 15 zile calendaristice:

 • in cazul Bunurilor, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – dacă Cumpărătorul comandă printr-o singură Comandă Bunuri care vor fi livrate separat;
 • în cazul Bunei ce constau în livrarea unor Bunuri multiple, care se livrează separat, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – dacă Cumpărătorul comandă un singur Bun care este livrat în mai multe loturi sau piese;
 • în cazul Bunei care constau în livrarea unor Bunuri compuse din mai multe loturi sau piese, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese;
 • în cazul Bunurilor care necesită livrarea lor cu regularitate în cadrul unei perioade definite, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a primului Bun.

6.6. Cumpărătorul poate returna oricare Bun sau renunța la orice Serviciu cumpărat, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea Bunului sau, în cazul Serviciilor, de la încheierea Contractului, în cazul Serviciilor de întreținere și/sau reparații.

6.7. În cazul în care Cumpărătorul alege să returneze un Bun, acesta nu va suporta niciun cost suplimentar decât cel direct legat de returnarea Bunului, iar, în cazul în care Cumpărătorul renunță la un Serviciu, acesta nu va suporta niciun cost suplimentar față de cel legat de returnarea Serviciului.

6.8. Cumpărătorul poate să își exercite dreptul de retragere din Contract, să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, prin orice modalitate de comunicare la distanță. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să transmiteți un mesaj cu privire la exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

6.9. CONS TOPAZE SRL poate amâna rambursarea sumelor până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia aceste Bunuri au fost expediate, în funcție de care dintre situații intervine mai întâi.

6.10. În cazul Bunurilor, Cumpărătorul nu poate solicita înlocuirea cu alt Bun, ci doar returnarea acestuia și rambursarea sumei plătite.

6.11. În termen de 14 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de retragere, Cumpărătorul trebuie să returneze Bunul sau să-l predea către CONS TOPAZE SRL sau către o persoană autorizată de către acesta să primească Bunurile, cu excepția situației în care CONS TOPAZE SRL se oferă să recupereze Bunurile în mod independent. Perioada este respectată dacă Cumpărătorul trimite Bunurile înapoi înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice.

6.12. Bunurile trebuie returnate în starea în care au fost primite de către Cumpărător (în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Cumpărătorul va suporta doar diminuarea valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Bunurilor.

6.13. În cazul Bunurilor returnate în care ambalajul original este deteriorat, CONS TOPAZE SRL își rezervă dreptul de a percepe o taxă pentru înlocuirea ambalajului.

6.14. Costurile directe legate de returnarea Bunurilor vor fi suportate de Cumpărător, cu excepția situației în care CONS TOPAZE SRL se oferă să suporte aceste costuri.

6.15. Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din Contract în cazul Bunurilor care se pot deteriora sau expira rapid; în cazul Bunurilor sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către Cumpărător; în cazul Bunurilor care sunt, după livrare, potrivit naturii lor, inseparabil amestecate cu alte elemente.

6.16. În cazul Serviciilor, Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din Contract dacă executarea Serviciului a început cu acordul său, înainte de expirarea termenului de retragere și a fost confirmată de către Cumpărător.

6.17. Dacă Cumpărătorul se retrage din Contract, vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării (cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales o altă modalitate de livrare decât livrarea standard oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca cea folosită pentru tranzacția initială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

6.18. Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Bunurilor. Pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Bunurilor, Cumpărătorul ar trebui să manipuleze și să inspecteze Bunurile în consecință.

7. BUNURI ȘI SERVICII EXCLUSE DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Urmează să fie exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

7.1.2. Contractele de furnizare a serviciilor după prestarea completă a acestora, cu condiția ca execuția să înceapă cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a fost informat cu privire la pierderea dreptului de retragere după finalizarea completă a contractului de către vânzător;

7.1.3. Furnizarea de bunuri și/sau servicii a căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc în timpul perioadei de retragere;

7.1.4. Furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de către cumpărător sau personalizate în mod clar;

 

7.1.5. Furnizarea de bunuri susceptibile de a se deteriora sau a expira rapid;

 

7.1.6. Furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către cumpărător;

 

7.1.7. Furnizarea de bunuri care, după livrare, sunt potrivite naturii lor, inseparabil amestecate cu alte elemente.

 

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. CONS TOPAZE SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură furnizate. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. CONS TOPAZE SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificații în acest sens.

 

8.4. Prin înscrierea în baza de date CONS TOPAZE SRL, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai CONS TOPAZE SRL: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru.

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele CONS TOPAZE SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de CONS TOPAZE SRL. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

 

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

 

9.2.1. Prin contactarea CONS TOPAZE SRL în acest sens.

 

9.2.2. Prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea „Abonare / Dezabonare newsletter”.

 

9.2.3. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

 

9.3. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.teste-antidroguri.ro includ TVA conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii, care conține Bunurile și/sau Serviciile vândute de CONS TOPAZE SRL, precum și Bunurile și/sau Serviciile vândute de partenerii CONS TOPAZE SRL, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poșta electronică la adresa de email menționată de Cumpărător în Contul său.

 

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

10.5. Prin această modalitate de comunicare, Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de CONS TOPAZE SRL, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

 

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către CONS TOPAZE SRL în Contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în Contul său.

 

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@teste-antidroguri.ro

 

10.8 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile CONS TOPAZE SRL și nici nu vor fi stocate de către CONS TOPAZE SRL sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

10.9. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

 

10.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de exemplu: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

12. GARANȚII

12.1 Toate Bunurile comercializate de către CONS TOPAZE SRL beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

13.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

 

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 

14.4. Ulterior creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau plasării Comenzii, orice modificare a Termenilor și Condițiilor de către Vânzător nu va avea efecte asupra Comenzilor în curs de livrare, decât în măsura în care Cumpărătorul va notifica în scris Vânzătorului asupra modificărilor survenite, înainte de data livrării.

 

14.5. Orice notificare întârziată din partea Cumpărătorului cu privire la acceptarea sau refuzul de a accepta modificările survenite în ceea ce privește Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului, vor fi considerate drept o acceptare tacită a acestora.

 

15. COMUNICARE

15.1. Pentru notificările privind Comanda plasată de Cumpărător (de exemplu: confirmarea Comenzii, informații despre livrare, modificări ale Comenzii etc.), Vânzătorul va utiliza e-mail-ul sau telefonul înregistrat de Cumpărător în Cont.

15.2. Pentru orice comunicare cu Vânzătorul, acesta va folosi datele de contact menționate în prezentul Document.

 

15.3. Vânzătorul va putea notifica Clientul cu privire la existența și stadiul Comenzii, precum și cu privire la orice alte aspecte legate de aceasta, prin intermediul mijloacelor de comunicare disponibile, afișate pe Site.

 

15.4. Prin plasarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord cu primirea de comunicări de la Vânzător.

 

16. INFORMATII PRIVIND PRODUSELE ȘI PREȚURILE

16.1. Informațiile prezentate pe Site, în descrierile produselor sunt conforme cu informațiile furnizate de producătorii acestora.

16.2. În situația în care prețurile sau produsele afișate pe Site au fost introduse greșit, inclusiv datorită faptului că au fost afișate cu un preț eronat din cauza unor erori tehnice, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda respectivă și de a anunța Clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă acesta a efectuat deja plata pentru comandă.

 

17. FORTA MAJORA

17.1. Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale, dacă va fi dovedită imposibilitatea realizării acestora și dacă această imposibilitate este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră reprezintă acel eveniment în afara controlului părților, imprevizibil și inepuizabil, care face imposibilă realizarea obligațiilor contractuale.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data apariției unui astfel de eveniment părțile nu au ajuns la un acord asupra modului în care vor fi modificate condițiile contractuale, părțile au dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără nicio obligație ulterioară și fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILĂ – LITIGII

18.1. Prezentul Document este supus legii române și a Uniunii Europene.

18.2. Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentul Document va fi supus soluționării în mod amiabil prin negociere între părți, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Romania.

 

19. RETURNAREA BUNURILOR

19.1. În cazul retragerii Cumpărătorului din contract, acesta trebuie să returneze Bunurile în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract.

19.2. Cumpărătorul va suporta costurile directe de returnare a Bunurilor. Aceste costuri sunt estimate la o sumă care nu depășește costul maxim al transportului.

 

19.3. În cazul returnării Bunurilor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite (în ambalajul original, cu toate accesoriile, în stare perfectă, fără urme de folosire sau deteriorare).

 

19.4. Vânzătorul va rambursa suma plătită de Cumpărător, inclusiv costurile standard de livrare, în termen de maximum 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul este informat de către Cumpărător cu privire la decizia sa de retragere din contract. Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor returnate sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în funcție de care dintre aceste situații intervine mai întâi.

 

19.5. Dacă Cumpărătorul a ales un alt tip de livrare decât livrarea standard cea mai ieftină oferită de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate din alegerea Cumpărătorului pentru un alt tip de livrare decât livrarea standard.

 

20. INFORMARE, COMUNICARE ȘI NOTIFICĂRI

20.1. Prin folosirea Site-ului, Cumpărătorul/Utilizatorul consimte să fie contactat de către Vânzător prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, telefon) și în alte cazuri prevăzute de lege.

20.2. Vânzătorul poate trimite Cumpărătorului mesaje de informare referitoare la Comandă sau la evoluția Contului și alte comunicări de aceeași natură.

 

20.3. Comunicările comerciale primite de Cumpărător pot fi dezabonate printr-un click pe linkul de dezabonare din e-mail-ul primit sau prin modificarea setărilor din Cont.

 

20.4. Orice notificare trimisă pe adresa de e-mail sau pe numărul de telefon mobil al Cumpărătorului, inclusiv eventualele facturi fiscale sau chitanțe, se consideră primite de către acesta din urmă la data și ora trimiterii în Contul de e-mail sau pe telefonul mobil menționat în Cont.

 

21. SCOPUL TRANZACȚIILOR CU DATE PERSONALE

21.1 Scopul tranzacțiilor cu date personale este informarea permanentă a Cumpărătorului cu privire la situarea în cont, evoluția și starea Comenzii, evaluarea produselor și serviciilor, activități de marketing, media, administrative, dezvoltarea serviciilor, comunicări comerciale, efectuarea de studii de piață, statistici, urmărirea și monitorizarea vânzărilor și comportamentului Cumpărătorilor.

 

22. CONȚINUTUL SITE-ULUI

22.1. Conținutul, precum și mărcile înregistrate, siglele, simbolurile, imaginile, textele, denumirile produselor, și/sau serviciilor, programele și oricare alte materiale accesibile în cadrul Site-ului sunt protejate de drepturile de autor și de alte drepturi de proprietate intelectuală ale CONS TOPAZE SRL și ale terțelor părți furnizoare de conținut.

 

22.2. Reproducerea, copierea, distribuirea, publicarea, transferul, vânzarea, modificarea, adaptarea sau utilizarea, în oricare alt mod, totală sau parțială a Conținutului Site-ului în oricare alt scop decât cel prevăzut de către Vânzător este interzisă.

 

22.3. Cumpărătorul / Utilizatorul poate efectua următoarele acțiuni cu condiția să respecte în mod expres și implicit toate condițiile menționate în prezentul Document:

 

22.3.1. este permisă copierea (pe calculator, server sau pe alt suport propriu), stocarea, transferul și în alt mod utilizarea informațiilor și datelor aferente conținutului strict în scopul personal sau non-commercial;

 

22.3.2. este permisă copierea (pe calculator, server sau pe alt suport propriu), stocarea, transferul și în alt mod utilizarea informațiilor și datelor aferente conținutului în scopuri non-comerciale, cu condiția menționării sursei informației.

 

22.4. Orice alta utilizare decât cele menționate mai sus este interzisă și se pedepsește conform legislației în vigoare.

 

23. COMENTARII, COMUNICATE, OPINII

23.1. Vânzătorul poate permite Cumpărătorului/Utilizatorului/Clientului să posteze comentarii, să transmită comunicate, să emită opinii referitoare la Site sau la produsele prezentate în cadrul Site-ului, sau orice alte tipuri de comunicări.

23.2. Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul este de acord să nu transmită sau să posteze astfel de comunicări care pot afecta sau infringe drepturile terțelor părți, inclusiv drepturile de autor, mărcile înregistrate sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de autor.

 

23.3. Orice comunicare postată sau transmisă către Vânzător este de responsabilitatea Cumpărătorului / Utilizatorului / Clientului, care își asumă consecințele pe care le poate atrage.

 

23.4. Prin transmiterea acestor comunicări, Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul acordă Vânzătorului un drept perpetuu, irevocabil, și gratuit de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, licenția, sub-licenția, transmite, distribui, reda și afișa astfel de comunicări în orice întreaga lume și prin orice mijloace de comunicare.

 

23.5. Vânzătorul nu își asumă răspunderea și nu este obligat să elimine din Site orice comunicare sau conținut care infringe sau încalcă drepturile terțelor părți sau acest Document.

 

24. DREPTURI DE AUTOR

24.1. Conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la text, grafică, imagini, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date, este proprietatea CONS TOPAZE SRL și a furnizorilor săi de conținut și este protejat conform legilor române și a legislației internaționale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe.

24.2. Utilizarea neautorizată a oricărui material de pe acest Site este interzisă și poate încălca drepturile de autor, marcile comerciale și alte reguli.

 

24.3. Drepturile de autor ale CONS TOPAZE SRL și a furnizorilor săi de conținut acoperă întregul conținut al Site-ului, înțelegând prin conținut inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, selecție, compilație și aranjamentul acestuia, precum și întregul software utilizat în cadrul Site-ului.

 

25. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

25.1. Termenii și condițiile de utilizare, precum și eventualele dispute în legătură cu sau care decurg din prezentul Document sunt supuse legii române și se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, disputele vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, conform legii române în vigoare.

25.2. Prin utilizarea serviciilor Site-ului și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare, Cumpărătorul / Utilizatorul consimte să fie de acord cu prevederile prezentului Document și ale legislației în vigoare, și să respecte toate legile și regulamentele aplicabile.

 

26. LIMITE DE RESPONSABILITATE

26.1. CONS TOPAZE SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile, imprecizii, sau omisiuni privind informațiile care sunt conținute în conținutul Site-ului și care nu își asumă obligația de a rectifica și/sau de a revizui conținutul sau de a îndepărta sau modifica oricare informații care nu sunt corecte, relevante, sau incomplete.

26.2. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Cumpărătorul / Utilizatorul/Clientul acceptă că informațiile furnizate pe Site sunt furnizate „așa cum sunt” și „după cum sunt disponibile”, fără nici o garanție de orice fel, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile de comercializabilitate, adaptare pentru un anumit scop, sau neîncălcare.

 

26.3. Fără a limita cu titlu generalitatea celor de mai sus, CONS TOPAZE SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu este răspunzătoare pentru eventualele daune sau viruși care ar putea infecta echipamentul computer al Cumpărătorului / Utilizatorului/Clientului sau altă proprietate ca urmare a accesului sau a utilizării Site-ului sau ca urmare a oricărei descărcări de materiale, date, text, imagini, video, sau audio de pe Site.

 

26.4. Orice utilizator care dorește să-și deschidă un Cont și / sau să plaseze o Comandă pe Site trebuie să aibă vârsta minimă de 18 (optisprezece) ani, sau, în cazul minorilor, să beneficieze de acordul părinților sau al tutorelui legal, astfel încât acesta nu se află în imposibilitatea de a plăti Produsele și / sau de a face contracte cu terțe părți.

 

26.5. CONS TOPAZE SRL, părțile sale afiliate și/sau colaboratorii săi nu pot fi făcute răspunzătoare pentru daune de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la, daune directe, indirecte, accidentale, punitive și daune speciale care ar rezulta din sau care ar avea legătură cu utilizarea, imposibilitatea utilizării sau performanța acestui Site, a materialelor de pe acest Site sau a conținutului altor site-uri web legate de acest Site, chiar dacă a fost informat despre posibilitatea de astfel de daune.

 

27. CONFIDENȚIALITATE

27.1. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Cumpărătorul / Utilizatorul/Clientul înțelege și acceptă prevederile și termenii prevăzuți în Politica de Confidențialitate publicată pe Site, Politica de Confidențialitate fiind parte integrantă din prezentul Document.

 

28. RECENZII, ÎNTREBĂRI, SUGESTII

28.1. Cumpărătorii / Utilizatorii / Clienții pot transmite recenzii, întrebări, sugestii sau alte mesaje sau comunicări de pe Site, sau prin intermediul acestuia, cu condiția să respecte prevederile legale, bunele moravuri și prevederile prezentului Document.

 

28.2. Orice comunicare transmisă sau postată va fi considerată informație nelimitată și neclasificată și Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul va suporta consecințele pentru aceste comunicări, inclusiv eventualele daune sau prejudicii cauzate unor părți terțe.

 

29. DREPTUL DE REPRODUCERE

29.1. Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul are dreptul să reproducă sau să tipărească pentru uz personal sau pentru alte persoane informațiile publicate pe Site, exclusiv pentru uzul personal sau pentru a menționa produsele prezentate în cadrul Site-ului.

 

30. LIMITĂRI DE UTILIZARE

30.1. Utilizarea în scopuri comerciale, publicitare sau de promovare a produselor, a conținutului, a imaginilor și/sau a informațiilor prezentate în cadrul Site-ului fără acordul scris al Vânzătorului este strict interzisă și se pedepsește conform legii.

 

31. ÎNCETAREA UTILIZĂRII

31.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe în orice moment și fără nici o notificare prealabilă furnizarea Conținutului și de a suspenda, de a modifica sau de a închide Site-ul, în ansamblu sau în parte, precum și contul de utilizator al Cumpărătorului, în oricare dintre următoarele situații:

 

31.1.1. este necesar pentru efectuarea unor modificări ale Site-ului sau ale Conținutului;

 

31.1.2. în cazul unei utilizări abuzive a Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea de comunicări sau a conținut de orice natură care încalcă legislația sau drepturile terțelor părți;

 

31.1.3. în cazul în care Cumpărătorul / Utilizatorul/Clientul nu își respectă oricare dintre obligațiile asumate prin intermediul acestui Document;

 

31.1.4. în cazul în care Cumpărătorul / Utilizatorul/Clientul utilizează în mod fraudulos Site-ul sau serviciile sale.

 

32. INTRERUPERI SAU EROAREA SITE-ULUI

32.1. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru orice întârziere, întreruperi, erori, sau pentru pierderea informațiilor transmise prin Internet sau prin intermediul oricărui alt sistem de comunicație electronică, cât și pentru orice daune sau viruși care ar putea infecta echipamentul informatic al Cumpărătorului/Utilizatorului/Clientului sau orice alte bunuri care au legătură cu utilizarea Site-ului.

 

33. PREVEDERI FINALE

33.1. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Cumpărătorul / Utilizatorul/Clientul înțelege și acceptă prevederile și termenii prevăzuți în Document și își asumă respectarea acestora.

 

33.2. Orice erori sau neconformități ale Termenilor și Condițiilor vor fi comunicate Vânzătorului, la adresa menționată în Document.

 

33.3. Documentul este valid pentru toate Comenzile plasate de Cumpărător prin intermediul Site-ului sau prin intermediul site-urilor partenere la data plasării Comenzii.

 

33.4. Termenii și Condițiile și prevederile Documentului pot fi modificate de către Vânzător în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă, iar acestea sunt valabile în raport cu Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul în momentul acceptării acestora. Utilizarea în continuare a Site-ului de către Cumpărător / Utilizator / Client după modificarea Documentului presupune acceptarea acestor modificări.

 

33.5. În cazul în care vreo prevedere din Document va fi sau va deveni nulă sau inaplicabilă din orice motiv, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Documentului și prevederea inaplicabilă sau nulă va fi înlocuită cu o altă prevedere care se va apropia cât mai mult de scopul prevederii inițiale.

 

33.6. Orice neînțelegere apărută între părți, în legătură cu obligațiile lor în temeiul Documentului, va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, se va apela la instanțele de judecată competente din România, conform legii în vigoare.

 

33.7. Acest Document a fost redactat și va fi interpretat conform legislației române în vigoare. Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul se obligă să respecte legislația română în vigoare și să nu folosească Site-ul în oricare alt scop decât cel prevăzut în acest Document.

 

33.8. Pentru orice dispute sau litigii care au drept cauză sau care decurg din acest Document sau din utilizarea sau utilizarea abuzivă a Site-ului sau din orice contracte sau acorduri conexe, părțile vor încerca să rezolve în primă fază aceste dispute pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se poate ajunge la o soluție pe cale amiabilă, părțile vor apela la instanțele de judecată competente din România.

 

34. TERMENE DE REZOLVARE

34.1. Prezentul Document și toate relațiile stabilite între părți ca urmare a acestuia se vor supune legilor române în vigoare.

34.2. Orice litigiu apărut între părți cu privire la existența, conținutul sau executarea Documentului va fi rezolvat pe cale amiabilă, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România, conform legii române în vigoare. Pentru orice alte probleme sau nelămuriri, te rugăm să ne contactezi prin intermediul datelor de contact menționate pe Site.

 

Prin plasarea Comenzii și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare, Cumpărătorul / Utilizatorul/Clientul confirmă că a luat cunoștință de Document și este de acord cu toate prevederile sale.

No products in the cart.